Op de hoogte blijven

Snel op de hoogte van nieuws over de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld?
Meld u dan nu aan voor de digitale nieuwsbrief.

Contact

Aannemer Combinatie IJsselweide

Combinatie IJsselweide legt in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe de hoogwatergeul aan. Voor meer informatie zie www.ijsselweide.com

Bezoekadres:
Kerkdijk 24
Veessen

Postadres:
Combinatie IJsselweide
Postbus 251
7460 AG Rijssen

Film Nederlands

film-nederlands

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De laatste eeuwen hebben de rivieren steeds minder ruimte gekregen. Ze liggen ingeklemd tussen hogere dijken en daarachter wonen meer mensen. Door de bodemdaling ligt het land achter de dijken lager. De rivieren moeten meer water verwerken omdat het vaker en harder regent.
Bij een dijkdoorbraak zijn 4 miljoen Nederlanders in gevaar. De regering neemt maatregelen om het rivierengebied te beschermen tegen overstromingen.
Op meer dan 30 plaatsen krijgen de rivieren meer ruimte. Deze maatregelen samen vormen het Programma Ruimte voor de Rivier. De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is één van die maatregelen

Film Engels

film-engels
Ruimte-voor-de-rivier