Start bodemonderzoek TGG Westdijk


In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe start 24 oktober 2018 een uitgebreid bodemonderzoek in de Thermisch Gereinigde Grond (TGG) aan de Westdijk te Bunschoten. Met behulp van het onderzoek wordt de eerder aangetoonde verontreiniging in de grond gedetailleerd in kaart gebracht om vervolgens te bepalen waar het materiaal naar kan worden afgevoerd.