Droogtebericht 2 - 18 juli 2019


Het watertekort in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe loopt op. Stilstaand water en droogval in vaarten, sloten en beken neemt toe. De grondwaterstand is laag voor de tijd van het jaar. Het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater wat vanaf 5 juni 2019 geldt, wordt goed nageleefd. Waar mogelijk wordt water ingelaten vanuit de randmeren, IJssel en Neder-Rijn om veengebied en de Gelderse en IJsselvallei te voorzien van water.