Onderzoek populaties beekprik, elrits en rivierdonderpad


In de droge zomer van 2018 verplaatste Waterschap Vallei en Veluwe als noodmaatregel beekvissen om zo waardevolle populaties van bijzondere soorten voor de toekomst te behouden. Uit onderzoek naar de populaties in de Veluwse beken blijkt dat de populaties van de beekprik en elrits behouden zijn en dat de rivierdonderpad in kleinere aantallen voorkomt.