Regels rondom water - de Keur


Het waterschap hanteert regels die de sloten, kanalen en dijken beschermen. Ook bewaken we de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deze regels staan in de Keur. Op basis hiervan verlenen we vergunningen aan inwoners en bedrijven in ons gebied.