Wat betekent wonen aan een dijk?


Wist je dat…

Een dijk een waterkering wordt genoemd?

In ons gebied bijna 250 kilometer aan waterkeringen ligt?

Meld gevaarlijke situaties

Zie je een scheur in de dijk? Verzakt de grond?
Loopt er water over de dijk? Of is er een andere spoedsituatie?
Bel ons dan (055) 5 272 911.

Heb je vragen?

Neem gerust contact op met ons en
vraag naar team Vergunningverlening of team Handhaving.