Procedure najaarsschouw


De procedure van de najaarsschouw kent een aantal stappen. Het begint met het op de hoogte stellen van de onderhoudsplichtigen van de komende schouw. Dan vindt de schouw plaats, daarna de herschouw. Als dan de schouwsloot (B-watergang) nog niet schoon is, voert het waterschap het achterstallig onderhoud uit.