Grebbedijk: zes oplossingsrichtingen


Het project Grebbedijk, voor verbetering van de dijk en een nieuwe inrichting van het gebied, gaat een nieuwe fase in. De afgelopen maanden hebben omwonenden, bedrijven, verenigingen, diverse belangengroepen en de inwoners van Wageningen meegedacht over invullingen van het gebied. Daaruit kwamen zes oplossingsrichtingen voort. De komende maanden vinden diverse onderzoeken plaats die tot drie kansrijke varianten leiden.