Handreiking: Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water


De Erasmus Universiteit uit Rotterdam (GovernEUR) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’ (pdf, 1.3 MB), opgesteld.