Digitaliseren en persoonlijk blijven


Patrick Gaynor, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Patrick Gaynor

Met onze I-visie hebben we een belangrijk doel, het digitale waterschap. De komende jaren staan in het teken van waarde creëren met behulp van onze mensen, data en technologie. Door samenwerking en continue leren, werken we aan een moderne overheid, die in verbinding staat met de maatschappij.