Water


Frans ter Maten, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Frans ter MatenKlimaatmaatregelen in de bebouwde omgeving zijn ontzettend belangrijk, nu we zo vaak te maken hebben met hitte en lange periodes van droogte of juist met extreem veel neerslag in korte tijd. Als waterschappen willen we onze inwoners helpen om hun directe leefomgeving te vergroenen, hittestress tegen te gaan en maatregelen te treffende om water te besparen.