Ruimte voor de orchidee in Lampenbroek


Henk Veldhuizen, heemraad Waterschap Vallei en Veluwe

Henk VeldhuizenAls waterschap willen we natuurlijk dat het watersysteem op orde is. Daarbij houden we rekening met de belangen van boer en natuur. Beiden moeten gehoord worden. Samen met de bewoners van het gebied hebben in 2022 een definitieve schets voor Lampenbroek gerealiseerd. Nu werken we aan een definitief ontwerp, samen met de provincie Gelderland en Natuurmonumenten. Zo werken we stap voor stap en in goed overleg met de omgeving aan een nieuwe inrichting van Lampenbroek.