Water in de Wageningse Bovenpolder


Van verschillende kanten, kreeg Waterschap Vallei en Veluwe de vraag: waarom het waterschap de Wageningse Bovenpolder (onderdeel van Natura 2000-gebied) liet leeglopen, nadat deze uiterwaard door hoog water is volgelopen. Kort gezegd laat het waterschap het water uit de uiterwaard weglopen omdat we geen beleid hebben om dat water langer vast te houden omdat de functies in het gebied daar geen aanleiding toe geven. Graag leggen we dat aan je uit.