Lijst effectieve maatregelen


Voorbeelden van maatregelen waarvoor watervergunningplicht geldt. Je hoeft de vergunning niet apart aan te vragen, deze wordt meegenomen bij de subsidieaanvraag.