Beschikbaar stellen van warmte uit gezuiverd rioolwater rioolwaterzuiveringsinstallatie Amersfoort


Zaaknummer: 1688418

Waterschap Vallei en Veluwe heeft, ten behoeve van het duurzaam verwarmen van met name utiliteitsgebouwen en woonwijken in Amersfoort, het voornemen om een overeenkomst aan te gaan met Duurzaam Opwekken Amersfoort BV. Daarbij zal Duurzaam Opwekken Amersfoort BV warmte uit gezuiverd rioolwater halen ten behoeve van het duurzaam verwarmen van gebouwen. Het betreft warmte uit gezuiverd rioolwater van de rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) gelegen aan de Neonweg in Amersfoort.