Mededeling tot voorgenomen verkoop grond C-water te Nijkerk Gelderland


Zaaknummer 1690202.

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om het C-water met onderhoudspad, te verkopen aan de aangrenzende eigenaren. Het perceel C-water is gelegen nabij de Amerersfoortseweg en Jan Tijmensteeg te Nijkerk Gelderland.