Grondverkoop gemeente Beekbergen


Zaaknummer 1786355.

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om een koopovereenkomst te sluiten met de aanliggende eigenaar voor de verkoop van een perceel met daarop een C-watergang. Het perceel is gelegen nabij de Vrijenbergweg 16 te Loenen Gelderland. Het betreft twee perceeldelen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 46 m2 die worden verkocht.

Het waterschap is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de wederpartij in aanmerking komt voor aankoop, aangezien hier sprake is van een perceel C-water dat direct grenst aan de eigendommen van de kopers.