Grondverkoop gemeente Brummen


Zaaknummer 1716228.

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om een koopovereenkomst te sluiten met de aanliggende eigenaar voor de verkoop van meerdere percelen. De percelen zijn gelegen nabij de Elzenweg en ’t Zaaibroek in Hall en de Plagweg in Empe. Het betreft circa 4.052 m2 water aan B- en/of C-water en 3.628 m2 oeverstrook/onderhoudspad.

Het waterschap is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de wederpartij in aanmerking komt voor aankoop, aangezien hier sprake is van 2 percelen die voor 100% ingesloten liggen en 1 perceel 100%, gemeten vanuit het midden van het B-water, grenst aan perceel van de gegadigde.