Grondverkoop gemeente Brummen


Zaaknummer 1466623.

Mededeling tot voorgenomen verkoop grond

Waterschap Vallei en Veluwe heeft het voornemen om een koopovereenkomst te sluiten met de aanliggende eigenaar voor de verkoop van een perceel grond en B-water. Het perceel is gelegen aan  ’t Zaaibroek in Hall. Het betreft circa 24 m2 water met de B-status en circa 11 m2 oeverstrook/onderhoudspad.

Het waterschap is van mening dat bij deze verkoop geen mededingingsruimte door middel van een selectieprocedure hoeft te worden geboden, nu bij voorbaat vaststaat of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts de wederpartij in aanmerking komt voor aankoop, aangezien hier sprake is van een perceel die voor 100% grenst aan perceel van de gegadigde.