Handen ineen voor stadsgracht Wageningen


Als het aan de provincie, gemeente en het waterschap ligt, wordt de entree van Wageningen bij de voormalige SNS-bank flink opgeknapt. Donderdag 14 december ondertekenden de drie partijen een intentieovereenkomst, waarin ze de ambitie uitspreken om de openbare ruimte flink te verbeteren door ondermeer de locatie van de voormalige SNS-bank op te knappen en de stadsgracht te herstellen. De grote drijfveer van alle drie de partijen is de kwaliteitsimpuls die een doorgetrokken stadgracht geeft aan de hele stad. De eigenaar/ontwikkelaar is nu bezig met het ontwerpen van een haalbaar plan voor de voormalige SNS-bank en de directe omgeving er omheen. Dat plan zal – indien de haalbaarheid verzekerd is - een belangrijke bouwsteen vormen voor een totaalvisie voor het gehele gebied aan de oostzijde van de binnenstad. Ook zal vanzelfsprekend nog besloten moeten worden over de benodigde financiën.