Nieuwe editie van de Agrarische Nieuwsbrief


Van de Agrarische Nieuwsbrief van Waterschap Vallei en Veluwe is een nieuwe editie verschenen en bezorgd bij ruim 4700 agrariërs in ons werkgebied. Dit winternummer bevat onder meer een interview met Dirk-Siert Schoonman over het regeerakkoord, informatie over projecten die bijdragen aan goed waterbeheer, een artikel over bodem en water en informatie over de Schoon Boerenerf Wijzer.