28 gemeenten, waterschap en provincies samen aan de slag met klimaat


Vandaag bekrachtigden 28 gemeenten, de twee provincies Gelderland en Utrecht en Waterschap Vallei en Veluwe de samenwerking op het gebied van klimaatvraagstukken. Dit gebeurde door het tekenen en overhandigen van het Regionaal Manifest Ruimtelijke Adaptatie aan Deltacommissaris Wim Kuijken. In deze overeenkomst staan verwachtingen, ambities en afspraken om samen onze regio klimaatbestendig in te richten.Adaptatie krijgt zo eindelijk een serieuze vaste voet aan de rijksgrond. We zijn daar als waterschap heel blij mee. Wij werken hier al veel langer aan, samen met de gemeenten in ons gebied. Wij zien het manifest dan ook als een springplank naar de toekomst. Er is in gezamenlijkheid nog een waterwereld te winnen met slimme ideeën, verbinding van thema’s en het betrekken van nieuwe partners, zoals het bedrijfsleven.

Tanja Klip-Martin, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe

Blog van Dijkgraaf Tanja Klip-Martin