Smeltende sneeuw leidde tot wateroverlast


Door de dooi die woensdag 13 december serieus inzette, is de waterafvoer in sloten, beken en kanalen flink toegenomen. Het systeem zit vol en ook de natuuroevers en bergingsgebieden zijn gevuld en doen mee in de afvoer. Op diverse plekken ontstond wateroverlast. Woensdag waren medewerkers van Waterschap Vallei en Veluwe tot middernacht actief om verstoppingen te voorkomen en het water zoveel mogelijk in goede banen te leiden.Stuw Roffelaar in het Valleikanaal.