Terugkeer van water in Molenbeek


De IVN-werkgroep in het Renkums beekdal, werkt aan een droogstaand traject van de Molenbeek op Landgoed Quadenoord. Waterschap Vallei en Veluwe droeg het onderhoud van dit traject vorig jaar over aan deze werkgroep. Op het kaartje is dit traject in rood omcirkeld.