Voorkom medicijnresten in water


Waterschappen willen minder medicijnresten in water. We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. De resten daarvan komen in sloten en rivieren terecht. Dat is slecht voor het waterleven en lastig voor de bereiding van drinkwater. De waterschappen zijn verantwoordelijk voor schoon water en vinden het van groot belang voor onze toekomst dat het water schoon blijft.