Beperkte stijging waterschapsbelasting


Het werk van het waterschap in de nabije toekomst richt zich op inspelen op de klimaatverandering, de noodzaak om grondstoffen opnieuw te gebruiken en op het opwekken van duurzame energie. Dit naast het reguliere beheer en onderhoud. Door naast investeringen scherp op de kosten te letten, blijft de tariefstijging beperkt. Zo gaat een gezin in 2018 met een eigen woning gemiddeld €3,00 meer betalen (1,2%). Dit ligt iets onder het landelijk gemiddelde van 1,4%.