Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld wint Betonprijs 2017


De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld van Waterschap Vallei en Veluwe heeft gisteravond in de categorie Natte Waterbouw de Betonprijs 2017 gewonnen. Juryvoorzitter Han Westelaken, sprak vol lof over de hoogwatergeul: ‘Dit soort ingenieuze constructies leidt tot prachtige landschappelijke ingrepen. Hierdoor krijgt het civieltechnische begrip kunstwerk ineens zijn poëtische betekenis.’ Vertegenwoordigers van Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier, aannemers Combinatie IJsselweide (Boskalis & Van Hattum en Blankevoort) en architect ZUS namen de prestigieuze prijs gisteravond in Rotterdam gezamenlijk in ontvangst.Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld

De hoogwatergeul in Veessen-Wapenveld is een van de ruim 30 projecten die samen het Rijkswaterstaatprogramma Ruimte voor de Rivier vormen, een programma dat zorgt voor een veiliger en mooier rivierengebied. Er is zo’n tien jaar gewerkt aan de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. De geul is sinds dit jaar gereed. De geul is aangelegd met een innovatieve klepconstructie. De kleppen worden alleen bij extreem hoogwater, NAP +5,65m, geopend. Naar schatting is dat eens in een mensenleven. Het waterpeil van de IJssel daalt dan sterk, van 71 cm bij Veessen tot 5 cm in Zutphen, 35 km stroomopwaarts. De geul is 8 km. en is ontstaan door de aanleg van twee nieuwe dijken op maaiveldhoogte.