Waterschap legt wateroverlastsituaties aan banden


Woningen, landerijen en tuinen in Achterberg kwamen in de afgelopen jaren na hevige regenbuien ernstig onder water te staan. Om deze wateroverlastsituaties als gevolg van klimaatverandering tegen te gaan, treft Waterschap Vallei en Veluwe maatregelen. Het onlangs gestarte werk wordt in fases uitgevoerd.