Meeste sloten zijn goed onderhouden


De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn grotendeels schoon. Ruim 88 procent van de circa 5.000 onderhoudsplichtigen heeft zijn werk goed gedaan. Bijna 12 procent van hen moet alsnog aan de slag. Deze circa zeshonderd perceeleigenaren ontvingen een aanschrijving van het waterschap.