Samenwerkingspartners zijn akkoord over ontwerp van de inrichting


In de Binnenveldse Hooilanden komt nieuwe natuur

De samenwerkingspartners ( Coöperatie Binnenveldse Hooilanden, Stichting Mooi Binnenveld, Staatsbosbeheer, provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe, gemeenten Ede en Wageningen) stemden in met het definitieve ontwerp van het nieuw in te richten gebied. En ons algemeen bestuur stelt geld beschikbaar voor de realisatie van het werk, dat met subsidie vanuit het Plattelandsontwikkelingsprogramma mogelijk wordt gemaakt.