Boeren en waterschap gaan samen grondwatertekort te lijf


Boeren, terreinbeherende organisaties en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen het vochttekort in de bodem te lijf. Tijdens regionale bijeenkomsten in Baarn, Barneveld en Twello hebben vertegenwoordigers begin december plannen gemaakt om het water in sloten en andere watergangen waar nodig zoveel mogelijk vast te houden. Dit doen ze met het oog op het komende groeiseizoen.