Noodbemaling bij gemaal Terwolde ontmanteld


Deze zomer hadden we last van extreme droogte. In de Noordelijke IJsselvallei heeft het waterschap de inspanningsverplichting om het water op peil te houden. Door het wegzakkende IJsselpeil draineerde het grondwater richting de IJssel. Dat leidde tot wegzakkende peilen in het oppervlaktewater. Gemaal Terwolde wordt vaker gebruikt om rivierwater het gebied in te pompen. De extreem lage IJsselstand maakte dit echter onmogelijk. Oorzaak was dat de aanzuigleiding van de pomp door de droogte boven het water lag. Hierdoor werd geen water, maar lucht aangezogen! Daarom werd begin augustus een noodbemaling geplaatst die op 10 december – pas na achttien weken - is verwijderd.