Wat is de staat van onze dijken?


Sterke dijken. Ze zijn van levensbelang. Het waterschap heeft hierin een belangrijke taak om te inspecteren, repareren en verbeteren waar nodig. Elk jaar brengen we verslag uit over de inspectie van onze dijken. Dit gebeurt vlak voor de zogenaamde gesloten periode: de periode waarin geen werkzaamheden plaats vinden vanwege de grotere kans op storm en hoog water. De dijken moeten voor die tijd in orde zijn en ons behoeden voor overstroming.