Crisisoefening: schat aan inzicht


Als het rivierwater hoog tegen de dijken staat, bieden de waterschappen die dreiging goed het hoofd. Flexibiliteit, daadkracht en betrokkenheid bepaalden het succes van de grootschalige crisisoefening ‘Deining & Doorbraak’, afgelopen september langs de Rijntakken. Vijf waterschappen oefenden samen met veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, het Watermanagement Centrum Nederland (WMCN) en het ministerie van Defensie. Het was voor het eerst sinds het hoogwater van 1995 dat op deze grote schaal werd geoefend.