Herstel Ugchelse Beek spreidt bed voor beekprik


De gemeente Apeldoorn en waterschap Vallei en Veluwe werken samen aan het herstel van 14 beken en sprengen in Apeldoorn. Het herstel van beken en sprengen draagt bij aan duurzaam waterbeheer. Zo bieden de beekzones bijvoorbeeld ruimte voor opvang van regenwater en draagt het herstelwerk ook bij aan een betere beheersing van grondwater. Daarnaast dragen de beken en sprengen bij aan natuurontwikkeling, behoud van Apeldoorns cultuurhistorie en recreatie.