Onttrekkingsverbod vanaf 2 juli


Door de aanhoudende droogte stagneert de afvoer van verschillende watergangen. Verdere onttrekking van water kan leiden tot verslechtering van de waterkwaliteit en tot onherstelbare schade aan de natuur. Het waterschap heeft daarom besloten dat voor een groot deel van het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe vanaf 2 juli een verbod geldt voor het oppompen van water uit sloten, beken en kanalen.