Nieuwe editie van onze Agrarische Nieuwsbrief


Van onze Agrarische Nieuwsbrief is een nieuwe editie verschenen. In dit zomernummer veel aandacht voor bodemverbetering. Verder een artikel over een proefproject waarin melkveehouders zelf het effect van hun erfafspoeling meten. En heemraad Bert van Vreeswijk licht de nieuwe kostentoedeling toe: de verandering van de watersysteemheffing per 1 januari 2019.