Publieksjaarverslag 2017: klimaat vraagt om samenwerking


"Het is goed om duurzame ambities samen te realiseren, zeggen onze partners. Daarmee ben ik het als dijkgraaf van harte eens. Dit jaarverslag bevat daarom verhalen van mensen met wie we samenwerken. Wat zij vertellen raakt het hart van ons werk." Dat zegt Tanja Klip-Martin, dijkgraaf van Waterschap Vallei en Veluwe in het voorwoord van het publieksjaarverslag 2017.