Afronding veldonderzoek en presentatie oplossingen


Om de verontreiniging van de Westdijk Bunschoten-Spakenburg op te heffen, heeft het waterschap Vallei en Veluwe, na noodzakelijk en intensief veld-onderzoek in de afgelopen maanden, vier definitieve oplossingen ontworpen. De oplossingen voldoen aan wet-en regelgeving en zijn daarnaast ook technisch haalbaar. De komende twee tot drie maanden gaat het waterschap Vallei en Veluwe verder in gesprek met betrokken partners om een definitieve keuze te maken. Hierbij zal nader gekeken worden naar wensen en voorwaarden zoals financiën, restrisico’s en tijdsduur.