Waardevolle medewerking aan onderzoek slootcontroles


Meer dan vijfhonderd mensen die verplicht zijn sloten te onderhouden in het buitengebied, werkten mee aan een onderzoek naar de tevredenheid over de jaarlijkse slootcontroles (najaarsschouw) door Waterschap Vallei en Veluwe. Uit de enquête blijkt dat de meeste deelnemers tevreden zijn en dat zij maatwerk in de communicatie op prijs stellen.