Voorbereiding om het Wisselse Veen krachtiger in te richten


Waterschap Vallei en Veluwe werkt met de provincie Gelderland, gemeente Epe en Stichting Geldersch Landschap & Kasteelen aan bescherming van de natuur in het Wisselse Veen, in het buitengebied van Epe.