Meeste sloten goed onderhouden, blijkt uit controles


De sloten in het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe zijn grotendeels schoon. Negentig procent van de circa 5.000 onderhoudsplichtigen heeft zijn werk goed gedaan. Tien procent van hen moet alsnog aan de slag. Deze circa vijfhonderd perceeleigenaren ontvingen een aanschrijving van het waterschap.