Schone watergangen in Stadsweiden en Drielanden


In droge tijden water zoveel mogelijk vasthouden, in natte tijden water afvoeren en watergangen voor planten, dieren en mensen gezond houden. Om die redenen baggert Waterschap Vallei en Veluwe de sloten in de wijken Stadsweiden en Drielanden te Harderwijk. Begin november is het werk gestart, eind februari 2019 moet de klus klaar zijn.