Werkzaamheden rioolwaterzuivering Apeldoorn


Vanaf dinsdag 20 november vinden er werkzaamheden plaats aan de hoofdvergister op het terrein van de rioolwaterzuivering in Apeldoorn. Het slib dat in de vergister zit, is verzuurd en wordt verwijderd en afgevoerd. Bij deze werkzaamheden kan een zurige geur vrijkomen.