Slootcontroles buitengebied blijven noodzakelijk


Ondanks de droogte blijft het onderhoud van sloten in het buitengebied van groot belang. Waterschap Vallei en Veluwe onderhoudt zelf de grotere watergangen en controleert tijdens de najaarsschouw van 1 tot 5 november of het onderhoud van de schouwsloten goed is uitgevoerd door de aanliggende eigenaren. Door goed onderhouden watergangen werken het waterschap en de onderhoudsplichtigen samen aan het voorkomen van mogelijke wateroverlast.