Twee nieuwe stuwen en een gemaal in Kasteelgracht


Maatregelen moeten water jaarrond op peil houden

Om het waterpeil en het waterbeeld in de Kasteelgracht te verbeteren, treffen gemeente Apeldoorn en Waterschap Vallei en Veluwe maatregelen. Twee stuwen worden vervangen en er komt een nieuw gemaal. In de laatste week van september start aannemer Pannekoek uit Vaassen met het werk in de wijk Osseveld-Woudhuis. Begin december is het karwei klaar.