Verlenging onttrekkingsverbod


Het verbod om water vanuit oppervlaktewaterlichamen te onttrekken is met ingang van maandag 10 september verlengd tot en met 9 oktober en geldt voor het gehele beheergebied van het waterschap.