Lectoraat van start met Van Hall Larenstein


Van Hall LarensteinWaterschap Vallei en Veluwe en Van Hall Larenstein starten samen een nieuw lectoraat. Het is voor het eerst dat een waterschap via een dergelijk lectoraat praktijkgericht onderzoek doet bij een onderwijsinstelling. Het lectoraat Duurzame Watersystemen in de Omgevingswet is onderdeel van de hernieuwde vierjarige samenwerking tussen Waterschap Vallei en Veluwe en Van Hall Larenstein en is in lijn met de onlangs gepresenteerde Blauwe Omgevingsvisie 2050. De samenwerking werd vandaag bekrachtigd met een handtekening.