Publiekscampagne Waterbedrijf Vitens


Vitens start vandaag een publiekscampagne om Nederlanders bewust te maken van het eigen waterverbruik en hen van tips te voorzien om water te besparen. Het waterbedrijf verwacht een toename van het waterverbruik, Nederlanders zullen in 2050 in het extreme geval zelfs 30% meer water gebruiken. Waterschap Vallei en Veluwe deelt die zorg en pleit naast spaarzaam omgaan met water ook voor het waterrobuuster inrichten van ons land.