Nieuwe controles schoonmaak visverkoopwagens


Toezichthouders van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD) en Waterschap Vallei en Veluwe gaan samen met de milieupolitie de komende maanden weer controles uitvoeren bij eigenaren van vis- en broodverkoopwagens in de gemeente Bunschoten. Gecontroleerd wordt of ondernemers afvalwater van schoonmaakwerkzaamheden op de juiste manier afvoeren. De RUD doet dit namens de gemeente Bunschoten.